Logowanie do System sprawozdań KDM

Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną

Kierownik projektu: Natalia Korcz-Konkol

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy zagadnienia współpracy poszycia z konstrukcją nośną obiektów stalowych (np. hal). Analizowany jest przypadek poszycia z blach trapezowych, które tworzą rodzaj przepony i pracują, przenosząc nie tylko obciążenia prostopadłe do swojej płaszczyzny (praca płytowa), ale również obciążenia równoległe (praca tarczowa). Obliczenia wykonane w programie Abaqus mają na celu m.in. określenie wpływu na nośność/podatność wyżej opisanych przepon takich parametrów jak np. schemat rozmieszczenia łączników, czy też próbę określenia udziału blachy trapezowej w przenoszeniu obciążeń.