Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna wirnika nośnego śmigłowca w zawisie

Kierownik projektu: Oskar Szulc

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Obliczenia numeryczne prowadzone na superkomputerze Tryton będą dotyczyły analiz generacji oraz propagacji hałasu, którego źródłem są zjawiska aerodynamiczne. W szczególności celem będzie implementacja i walidacja nowego narzędzia numerycznego służącego do przewidywania emisji fal dźwiękowych związanych z pracą wirnika nośnego śmigłowca w zawisie. Prace te mają stanowić wkład do rozprawy magisterskiej p. Karima Yehia Aly. Opracowane narzędzie obliczeniowe jest oparte na analogii akustycznej Ffowcsa-Williamsa i Hawkingsa oraz języku skryptowym (MCR). Do uruchomienia wymaga dostępu do licencji na oprogramowanie Tecplot (Genias Graphics). W związku z tym przewidywany czas symulacji i wykorzystywane zasoby obliczeniowe będą znacząco ograniczone dostępnością licencji.