Logowanie do System sprawozdań KDM

NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvements

Kierownik projektu: Sławomir Potempski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska

Otwock

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zastosowanie w probabilistycznych analizach bezpieczeństwa nowych rozwiązań w obszarze zagrożeń związanych z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk naturalnych (trzęsienie ziemi, tsunami, powodzie, huragany, etc.). W szczególności dotyczy to analizy kruchości krytycznych systemów i komponentów elektrowni jądrowej z uwzględnieniem wzajemnych zależności oraz przypadku wystąpienia wielu zagrożeń równocześnie.