Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych

Kierownik projektu: Wiktoria Wojnicz

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Zakres grantu obejmuje opracowanie modeli matematycznych oraz modeli numerycznych wybranych składowych układu mięśniowo-szkieletowego człowieka: kończyny górnej, kończyny dolnej oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Przewiduje się rozwijanie numerycznych modeli z zastosowaniem metody elementów skończonych oraz dynamiki układów wielomasowych (multibody dynamics). Planowane jest także rozwijanie modeli urządzeń rehabilitacyjnych, które można by było zastosować do do kinezyterapii kończyny górnych i kończyn dolnych.