Logowanie do System sprawozdań KDM

Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych

Kierownik projektu: Marek Czachor

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Rachunek nie-newtonowski polega na przedefiniowaniu podstawowych operacji arytmetycznych (dodawanie, mnożenie, dzielenie, odejmowanie) i wynikających z nich struktur analizy i algebry (pochodna, całka, operacje macierzowe?). Tak przedefiniowany formalizm znalazł zastosowania w analizie fraktalnej, analizie sygnału, psychofizyce, a ostatnio również w kosmologii i mechanice kwantowej. W szczególności, istnieją uzasadnione podejrzenia, iż problemy ciemnej energii i ciemnej materii mogą mieć związek z nie-newtonowskim opisem praw przyrody, co zostało opisane przeze mnie w serii publikacji. Celem projektu jest doprowadzenie do konfrontacji między teorią a eksperymentem.