Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu

Kierownik projektu: Marcin Burdziński

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy analizy zjawiska przyczepności betonu do prętów zbrojeniowych z uwzględnieniem wybranych czynników, które wpływają na to zjawisko (m.in. wpływ zastosowanego betonu, parametry związane z zastosowanym materiałem i geometrią elementów wzmacniających, warunki skrępowania elementu konstrukcyjnego, itd.). Analizy będą prowadzone w celu wynaczynienia i weryfikacji podstawowych parametrów przyczepności ? tj. zależność naprężenia przyczepności ? poślizg oraz ustalenia wpływu przyczepności na zagadnienia inżynierskie związane z nośnością i użytkowaniem konstrukcji wykonanych z betonu.