Logowanie do System sprawozdań KDM

Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM

Kierownik projektu: Mariusz Józef Figurski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Numeryczny model pogody ICON, skonfigurowany w trybie Local Area Mode (LAM) jest jednym z potencjalnych następców eksploatowanych obecnie w IMGW-PIB modeli COSMO, zapewniających regionalną prognozę pogody.



Model ICON jest aplikacją zrównolegloną hybrydowo (MPI+OpenMP) wykorzystującą relatywnie nowe konstrukty wprowadzone do języka Fortran. Cechy te sprawiają, że ICON jest aplikacją wymagającą bliskich najnowszym wersji kompilatorów, bezbłędnie i w pełni implementujących użyte cechy języka oraz generujących poprawny kod wielowątkowy w kontekście równoległości wieloprocesowej. Ponadto, ze względu na użycie szeregu bibliotek kodowanych w języku C, ICON jest aplikacją typu mixed-language, wymagającą środowiska systemowego zapewniającego poprawne łączenie modułów kompilowanych z różnych języków źródłowych.



Pierwszoplanowym celem projektu jest więc uzyskanie stabilnego i wydajnego binarium numerycznego modelu pogody ICON, pracującego w trybie LAM.

Ponadto projekt powinien dać możliwość tworzenia stabilnych binariów dla kodów modelu ICON zmodyfikowanych odpowiednio do potrzeb.



Podjęcie decyzji o użyciu danego modelu do celów operacyjnych w Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM) wymaga przeprowadzenia szeregu analiz, w tym studiów przypadków, weryfikacji statystycznej i oceny przydatności w synoptyce.



Drugim celem projektu jest więc przeprowadzenie symulacji wybranych przypadków pogodowych i dokładniejsze przyjrzenie się im - w tym porównanie wyników uzyskiwanych przez Model ICON z danymi pomiarowymi i z wynikami generowanymi przez inne modele (COSMO, WRF).