Logowanie do System sprawozdań KDM

Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji

Kierownik projektu: Agnieszka Tomaszewska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy eksperymentalnej analizy modalnej konstrukcji budowlanych mającej na celu wnioskowanie o ich stanie technicznym. Planuje się rozwinięcie podejścia losowego, w którym pomierzone wielkości będą zmiennymi losowymi. Postawione zadania wiążą się z badaniami terenowymi, laboratoryjnymi oraz numerycznymi. Wykonywanie obróbki danych pomiarowych wymaga dostępu do programu analitycznego, a budowa modeli numerycznych obiektów ? do programu, w którym zaimplementowano Metodę Elementów Skończonych. Realizacji projektu będzie się wiązała z pracą nad rozprawą doktorską w ramach Szkoły Doktorskiej PG.