Logowanie do System sprawozdań KDM

Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG

Kierownik projektu: Magdalena Mieloszyk

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie obliczeń elementów wykonanych z materiałów izotropowych (np. materiały polimerowe) oraz ortotropowych (materiał kompozytowy o osnowie polimerowej i wzmocnieniu włóknami szklanymi lub węglowymi) pod obciążeniami statycznymi (np. siła skupiona), dynamicznymi (np. drgania własne konstrukcji) oraz termicznymi. Wyniki uzyskane z obliczeń numerycznych zostaną porównane z wynikami z badań eksperymentalnych. Podczas badań eksperymentalnych do pomiarów zmian odkształceń i temperatury wykorzystane zostaną głównie czujniki światłowodowe typu FBG (z ang. fibre Bragg grating). Obliczenia numeryczne zostaną wykorzystane do określenia miejsc zamocowania czujników, zmian odkształceń/ temperatury podczas procesów wbudowywania czujników oraz podczas obciążania gotowego elementu. Pozwoli to na określenie wpływu czujników światłowodowych typu FBG wbudowanych w konstrukcję na jej trwałość.