Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza sejsmiczna zbiornika stalowego

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest omówienie zagadnień związanych z obliczeniami sejsmicznymi konstrukcji oraz przeprowadzenie analizy numerycznej modelu silosu w środowisku MES, poddanego dynamicznym wymuszeniom w postaci trzęsienia ziemi. Analizie poddawany będzie silos o wysokości 20 m, średnicy 10 m i grubości ścian 5 mm. Zakres projektu będzie obejmował: stworzenie geometrii silosu, zebranie obciążeń od naporu materiału sypkiego zgodnie z PN-EN 1991-4, wyznaczenie obciążenia sejsmicznego zgodnie z EN 1998-1 oraz EN 1998-4, sprawdzenie obliczeń analitycznych, przeprowadzenie liniowej analizy LBA w celu uzyskania deformacji silosu, przeprowadzenie nieliniowej analizy stateczności GMNA z uwzględnieniem imperfekcji, analizę wpływu imperfekcji na nośność silosu oraz przeprowadzenie nieliniowej dynamicznej analizy silosu obciążonego rzeczywistym zapisem trzęsieni ziemi w miejscowości El Centro.