Logowanie do System sprawozdań KDM

Modele deterministyczne dla propagacji sygnałów w systemach 5. generacji dla częstotliwości 28 GHz

Kierownik projektu: Krzysztof Cichoń

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Fizyki

Poznań

Streszczenie projektu

W systemie piątej generacji (5G) przewidziano szereg zmian w porównaniu do systemów starszych generacji. W warstwie fizycznej przygotowano mechanizmy zwiększenia przepływności dla pojedynczego użytkownika do 10 Gbit/s, obniżenie opóźnienia w transmisji do 1 ms bądź umożliwienie obsługi urządzeń o gęstości do nawet miliona urządzeń na kilometr kwadratowy. Spełnienie tak wyśrubowanych wymagań jest możliwe dzięki wprowadzeniu kilku kluczowych technologii (ang. key enablers). Jedną z nich jest umożliwienie transmisji w paśmie fal milimetrowych. W dokumencie standaryzacyjnym 38.101-2 w tabeli 5.2-1 przedstawiono pasma częstotliwości w zakresie częstotliwości 2. Kluczowe dla Polski jest pasmo oznaczone jako n257, od 26.5 do 29.5 GHz.

Celem projektu jest analiza modeli deterministycznych do modelowania kanału dla częstotliwości 26.5-29.5 GHz. W systemach o częstotliwościach poniżej 6 GHz do obliczenia tłumienia sygnału radiowego są stosowane zwykle metody empiryczne. Bazują one na serii pomiarów i stworzonych na ich podstawie wzorów matematycznych wyznaczających tłumienie w zależności od kilku parametrów. W modelowaniu fali milimetrowej takie modelowanie jest niewystarczająco dokładne, dlatego wskazanie jest stosowanie modeli deterministycznych. Przykładem takiego modelu jest ray-tracing, polegający na śledzeniu wielodrogowego sygnału radiowego od nadajnika do odbiornika z uwzględnieniem odbić w precyzyjnie odwzorowanym środowisku cyfrowym.

Istotą projektu jest analiza modelu kanału dla częstotliwości fal milimetrowych w środowisku miejskim i podmiejskim. Uzyskane wyniki symulacji zostaną porównane z modelami empirycznymi.

Publikacje

  1. Mateusz Mikołajewski, Modele deterministyczne dla propagacji sygnałów w systemach 5. generacji dla częstotliwości 28 GHz, praca inżynierska, Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Radiokomunikacji 1, (2019) 96