Logowanie do System sprawozdań KDM

Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwości

Kierownik projektu: Marcin Kujawa

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem badań jest analiza statyczna, dynamiczna, jak i analiza wrażliwości konstrukcji cienkościennych.