Logowanie do System sprawozdań KDM

Elementy cienkościenne - statyka, dynamika i analiza wrażliwości

Kierownik projektu: Marcin Kujawa

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem badań jest analiza statyczna, dynamiczna, jak i analiza wrażliwości konstrukcji cienkościennych.

Publikacje

  1. C. Szymczak, M. Kujawa , Publication Preview Source Sensitivity analysis of free torsional vibration frequencies of thin-walled laminated beams under axial load, Continuum Mechanics and Thermodynamics XXX, (2019) 1-10
  2. C. Szymczak, M. Kujawa , Distortional buckling of composite thin-walled columns of a box-type cross section with diaphragms, Acta Mechanica 230(11), (2019) 3945-3961
  3. C. Szymczak, M. Kujawa , Buckling and initial post-local buckling behaviour of cold-formed channel member flange, Thin-Walled Structures 137, (2019) 177-184