Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza porównawcza właściwości mechanicznych stopu aluminium AW 5083

Kierownik projektu: Daria Żuk

Akademia Morska w Gdyni

-

Gdynia

Streszczenie projektu

Celem projektu jest analiza właściwości wytrzymałościowych próbek wykonanych ze stopu aluminium AW5083. W ramach projektu wykonana zostanie analiza porównawcza wyników otrzymanych drogą doświadczalną oraz w rezultacie analizy wytrzymałościowej MES przeprowadzonej przy wykorzystaniu oprogramowania MSC.Software (Patran i Nastran). W ramach badań wykonane będą w warunkach laboratoryjnych statyczna próba rozciągania oraz próba zginania trójpunktowego. Następnie próby te zostaną zamodelowane w programie Patran. Wyniki badań zostaną opublikowane w recenzowanym czasopiśmie.