Logowanie do System sprawozdań KDM

Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal Lamba

Kierownik projektu: Zbigniew Usarek

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem pracy jest przeprowadzenie numerycznej analizy prototypu dookolnego elektromagnetycznego przetwornika akustycznego (ang. electromagnetic acoustic transducer, w skrócie EMAT). Część tej analizy, poświęcona modelowaniu trójwymiarowego prototypu, będzie przedmiotem pracy dyplomowej magisterskiej. Wspomniany wcześniej prototyp został zbudowany i przetestowany eksperymentalnie w ramach odrębnej pracy dyplomowej. Przyrząd ten jest wykorzystywany do wytwarzania i rejestracji fal Lamba rozchodzących się w cienkich metalowych płytach. Planowaną analizę można podzielić na trzy etapy polegające na:

1. Wykonaniu analizy magnetostatycznej, polegającej na określeniu rozkładu przestrzennego wektora indukcji magnetycznej wewnątrz badanej płyty w obecności jedynie stałego pola magnetycznego pochodzącego od magnesów trwałych.

2. Przeprowadzeniu elektromagnetycznej analizy nieustalonej dla impulsu prądowego w postaci paczki falowej doprowadzonego do cewki znajdującej się przy powierzchni płyty. Celem tego etapu będzie określenie rozkładu prądów wirowych i siły Lorentza w warstwie wierzchniej płyty.

3. Wykonaniu mechanicznej analizy nieustalonej propagacji fali akustycznej w badanej płycie dla wymuszenia w postaci siły Lorentza.