Logowanie do System sprawozdań KDM

Wizualizacja przestrzenna w jaskini rzeczywistości wirtualnej wyników symulacji oddziaływania fali na obiekt morski

Kierownik projektu: Ewelina Ciba

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie metody importu danych pochodzących z symulacji numerycznych na potrzeby interaktywnej wizualizacji przestrzennej oraz przygotowanie aplikacji do wizualizacji tych danych w jaskiniach rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Aplikacja ta będzie oferować możliwość nawigacji zarówno w przestrzeni, jak i w czasie wizualizowanego zjawiska.

Zadania do wykonania:

1. Zapoznanie się ze specyfiką danych generowanych przez narzędzia do symulacji numerycznych (zwłaszcza przez oprogramowanie Ansys).

2. Zapoznanie się z architekturą jaskiń rzeczywistości wirtualnej w LZWP i z API wspierającym przygotowywanie dla nich aplikacji.

3. Opracowanie metody importu danych pochodzących z symulacji numerycznych do aplikacji stworzonych w środowisku Unity.

4. Projekt i implementacja tytułowej aplikacji w środowisku Unity dla jaskiń rzeczywistości wirtualnej w LZWP.

5. Przetestowanie aplikacji.

6. Opracowanie dokumentacji zrealizowanej aplikacji.

Źródła:

1. J. Lebiedź: Wyposażenie i zastosowania Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, 7/2016, str. 28-32.

2. T. Stolarski, Y. Nakasone, S. Yoshimoto: Engineering Analysis with ANSYS Software, 2nd Edition. Butterworth-Heinemann, 2018.

3. A. Thorn: Unity i Blender. Praktyczne tworzenie gier. Helion 2015.

4. A. Thorn: Mastering Unity 2017 Game Development with C#, Second Edition. PACKT Publishing 2017.

5. R. Trzosowski: Interfejs programisty aplikacji dla jaskini rzeczywistości wirtualnej w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. Praca magisterska, WETI 2019.

6. WIND-TU-PLA: Designe and analysis of the foundation and anchoring systems of off shore wind turbine platforms for the southern Baltic.

http://windtupla.eu/ .