Logowanie do System sprawozdań KDM

Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń

Kierownik projektu: Kamil Szewerda

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Streszczenie projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną numeryczne obliczenia CFD, w oparciu o które opracowane będą elementy innowacyjnych systemów wentylacji w podziemnych zakładach górniczych.

Projekt obejmuje zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na trasach transportowych w kopalniach węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem geotechniki, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społeczno-ekonomicznego i długoterminowego zarządzania. Zaawansowana analiza ryzyka oraz modelowanie fizyczne i numeryczne zostaną zastosowane do opracowania programów restrukturyzacji ze szczególnym naciskiem na techniczną rentowność, rozwój odnawialnych źródeł energii i infrastrukturę energetyczną. Wyniki analiz poparte wiedzą ekspercką, specjalistów zaangażowanych w projekt, zapewnią cenny wkład w postaci opracowanych wskazówek, pozwalających na poprawę bezpieczeństwa w obrębie dróg transportowych.