Logowanie do System sprawozdań KDM

Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego

Kierownik projektu: Milena Matusik

Uniwersytet Gdański

Instytut Matematyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

1. Teoretyczne podstawy. Zagadnienie ewolucji fal morskich rozwiązuje się w obrazie transformaty Fouriera, wprowadzając szereg uproszczeń ułatwiających lepsze rozumienie fizyki zjawiska falowania morskiego kosztem matematycznej ścisłości rozwiązania zagadnienia. W ramach projektu zostanie podjęta próba ścisłego matematycznego rozwiązania tego zagadnienia.

2. Opracowanie metod. Zagadnienie będzie rozwiązane przy pomocy zaawansowanych metod numerycznych, opracowanych w Zakładzie Równań Różniczkowych UG.

3. Optymalizacja oprogramowania. Oprogramowanie zostanie opracowane w PRS, a jego optymalizacja zostanie przeprowadzona w CI TAKS PG. W pierwszym okresie realizacji projektu wykonane zostaną testy uruchomienia programów komputerowych opracowanych przez PRS.

4. Badanie zjawisk krytycznych z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi. Badania zjawisk krytycznych będzie ostatnim etapem projektu, którego celem jest opracowanie prawdopodobieństw wystąpienia stanów morza na Północnym Atlantyku.