Logowanie do System sprawozdań KDM

Problematyka techniczno-konserwatorska zabytkowych więźb dachowych

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Rozprawa doktorska ma zawierać modelowanie połączeń ciesielskich w Abaqus oraz analizę numeryczną w programie Matlab. Rozprawa wykorzystywać będzie Metodę Elementów Skończonych to opisania pracy złącza w różnych warunkach pracy i wilgotności. Doktorat będzie miał charakter interdyscyplinarny, oprócz części mechanicznej będzie również obejmować zakres architektoniczny związany z obecnie obowiązująca doktryną konserwatorską.

Publikacje

  1. I. Lubowiecka, T. Zybała, G. Bukal, M. Krajewski, M. Kujawa & P. Kłosowski, On the Current State of Dovetail Wall-corner Joints in Wooden Greek Catholic Churches in Polish Subcarpathia with Structural and Sensitivity Analyses, International Journal of Architectural Heritage 1, (2019) 1-18