Logowanie do System sprawozdań KDM

Problematyka techniczno konserwatorska zabytkowych więźb dachowych

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Rozprawa doktorska ma zawierać modelowanie połączeń ciesielskich w Abaqus oraz analizę numeryczną w programie Matlab. Rozprawa wykorzystywać będzie Metodę Elementów Skończonych to opisania pracy złącza w różnych warunkach pracy i wilgotności. Doktorat będzie miał charakter interdyscyplinarny, oprócz części mechanicznej będzie również obejmować zakres architektoniczny związany z obecnie obowiązująca doktryną konserwatorską.