Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza dynamiczna absorbera energii w bolidzie PGR-4 koła naukowego Mechanik

Kierownik projektu: Bogdan Ścibiorski

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt polega na analizie zderzeniowej absorbera obrażeń wykonanego w technologii Honeycomb. Absorber, po przebadaniu MES, i weryfikacji badań w warunkach rzeczywistych będzie wykorzystany przez koło naukowe Mechanik, w ramach projektu PGRacing, w konstrukcji tegorocznego bolidu PGR-4.