Logowanie do System sprawozdań KDM

Analiza nośności elementów o konstrukcji cienkościennej

Kierownik projektu: Piotr Iwicki

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem pracy jest zbadanie nośności elementów stalowych cienkościennych giętych na zimno poddanych mimośrodowemu lub osiowemu ściskaniu.

W pracy chciałabym porównać wyniki uzyskane z badań doświadczalnych z maszyny wytrzymałościowej ZWICK, w której elementy będą poddane ściskaniu oraz modelu numerycznego MES stworzonego w Abaqusie. Model w Abaqusie posłuży również do uzyskania siły krytycznej przekroju oraz do analizy wyboczenia elementów. Uzyskane wyniki porównam ze wzorami normowymi na nośność przekroju.