Logowanie do System sprawozdań KDM

Numeryczne modelowanie elementów żelbetowych i betonowych z zastosowaniem kontynualnego nieliniowego prawa materiałowego z nielokalnym osłabieniem w obszarze ściskania i rozciągania

Kierownik projektu: Ireneusz Marzec

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem grantu jest stworzenie ulepszonego prawa konstytutywnego do opisu elementów żelbetowych i betonowych pod obciążeniem quasi-statycznym. W symulacjach wykorzystany zostanie program Abaqus. Celem symulacji będzie weryfikacja zaimplementowanego modelu i ocena jego zdolności do prawidłowego odwzorowania mechanizmów zniszczenia z uwzględnieniem lokalizacji odkształceń.

Publikacje

  1. I. Marzec, J. Tejchman, Z. Mróz, Numerical analysis of size effect in RC beams scaled along height or length using elasto-plastic-damage model enhanced by non-local softening, Finite Elements in Analysis and Design 157, (2019) 1-20
  2. I. Marzec, J. Bobiński, On some problems in determining tensile parameters of concrete model from size effect tests, Polish Maritime Research 2(102) vol 26, (2019) 115-125