Logowanie do System sprawozdań KDM

Dynamika konstrukcji budowlanych

Kierownik projektu: Daniel Burkacki

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Planowane jest przeprowadzenie kompleksowych analiz numerycznych z wykorzystaniem MES dla rzeczywistych obiektów budowlanych celem zbadania ich zachowania się dynamicznego. Zagadnienia będą rozpatrywane dla różnych typów wymuszeń dynamicznych. W analizach uwzględnione zostaną złożone charakterystyki materiałowe oraz zaawansowane relacje pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi oraz niekonstrukcyjnymi. Efektem końcowym projektu będą oryginalne wyniki badań, prezentowane w publikacjach naukowych, zarówno w polskich jak i zagranicznych czasopismach.

Publikacje

  1. D. Burkacki, M. Wójcik, R. Jankowski , Numerical investigation on behaviour of cylindrical steel tanks during mining tremors and moderate earthquakes, Earthquakes and Structures 18(1), (2020) 000