Logowanie do System sprawozdań KDM

Nieliniowa dynamika elementów belkowych

Kierownik projektu: Jerzy Warmiński

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest zbadanie, na podstawie wyprowadzonych oryginalnych nieliniowych równań różniczkowych ruchu, nowych dynamicznych zachowań belek kompozytowych wykonujących obrotowy ruch unoszenia z osadzonymi elementami aktywnymi pracującymi jako sensory lub/i aktuatory. Opracowany nieliniowy model matematyczny będzie badany metodami analitycznymi i numerycznymi w celu wykrycia nowych dynamicznych zjawisk występujących w nieliniowych sprzężonych strukturach.