Logowanie do System sprawozdań KDM

Teoretyczne badania procesów fizyko-chemicznych podczas dysocjacyjnego wychwytu niskoenergetycznych elektronów

Kierownik projektu: Mateusz Zawadzki

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Streszczenie projektu

Poznanie i opis efektów fizyko-chemicznych wywoływanych działaniem niskoenergetycznych elektronów na materię w dalszym ciągu stanowi ważny problem badań naukowych.

Proponowany projekt poświęcony jest zagadnieniom oddziaływania niskoenergetycznych elektronów z kompleksami molekularnymi o znaczeniu biologicznym i technologicznym. Obecne prace eksperymentalne nad dysocjacyjnym wychwytem elektronów (DEA) wspomagane są kwantowymi obliczeniami chemicznymi molekularnych stanów elektronicznych. To podejście zapewnia rzetelne wartości progowe dla dysocjacyjnych reakcji wiązania elektronów w kompleksach molekularnych.

Wszystkie obliczenia kwantowo-mechaniczne zostaną przeprowadzone za pomocą oprogramowania Gaussian. Atomy zostaną opisane standardowymi bazami cc-PVTZ i aug-cc-PVTZ, natomiast obliczenia DFT dla optymalizacji geometrii molekuł wykorzystają hybrydową metodę B3LYP.

Podczas realizacji projektu część eksperymentalna, dotycząca pomiarów DEA, zostanie wykonania na aparaturze pomiarowej w J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry - Czech Academy of Science. Dzięki temu możliwe będzie bezpośrednie przetestowanie otrzymanych wyników teoretycznych. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na międzynarodowej konferencji oraz zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym.