Logowanie do System sprawozdań KDM

Maritime Autonomous System

Kierownik projektu: Hossein Nejatbakhsh Esfahani

Politechnika Gdańska

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk

Streszczenie projektu

Oprogramowanie MATLAB zostanie użyte w tym projekcie w celu symulacji i obliczenia nieliniowego algorytmu sterowania, w którym również zostaną zastosowane strategie uczenia maszynowego. Projekt zakłada wykorzystanie stworzenie algorytmu i jego dostosowanie do wymagań stosowanych w szeroko pojętej nawigacji morskiej. W ramach zespołu realizowane są zadania, które wykorzystują algorytmy anty kolizyjne, algorytmy deterministyczne szukania optymalnej trasy dla statku żaglowego. Proponowane nowe podejście ma na celu zintegrować moje rozwiązania z istniejącymi podejściami stosowanymi w zespole.