Logowanie do System sprawozdań KDM

Wpływ optymalizacji układu przepływowego turbiny cieplnej na sprawność w zmiennych warunkach pracy

Kierownik projektu: Łukasz Witanowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Optymalizacja wyraża dążenie człowieka do perfekcji oraz zajmuje się tym jak opisać i osiągnąć najlepsze rezultaty, gdy wiemy już jak mierzyć i zmieniać dobre i złe. W optymalizacji układów przepływowych jako kryterium zmian definiuje się: sprawność (większa moc, lepsze parametry), cena/zysk, wytrzymałość, dynamikę, hałas, szczelność, proces wytwarzania (obróbki). Podwyższanie sprawności przepływowej turbin cieplnych wiążę się z odpowiednim kształtowaniem przestrzennym układu przepływowego. Istnieje wiele możliwości zmian danego układu zaczynając na zwijaniu łopatek poprzez proste lub złożone pochylenie łopatek, a kończąc na trójwymiarowym kształtowaniu ograniczeń zewnętrznych kanału. W zaawansowanych projektach wymienione modyfikacje stosowane są w odpowiednich kombinacjach w celu otrzymanie lepszych rezultatów. Poprawa pracy stopnia w nominalnych warunkach nie musi prowadzić do zwiększenia sprawności w całym zakresie pracy turbiny. W celu weryfikacji optymalizacji należy przeprowadzić obliczenia turbiny przed i po optymalizacji w całym zakresie pracy. Obliczenia niestacjonarne, które należy przeprowadzić wymagają dużych czasów obliczeniowych.

Realizacja projektu pozwoli na wyznaczenie charakterystyki pracy turbin osiowych i promieniowych pracujących w układach parowych oraz gazowych.