Logowanie do System sprawozdań KDM

Szybka analiza i synteza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych za pomocą komputerów dużej mocy

Kierownik projektu: Mateusz Rzymowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Pracownicy Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zajmują się tematyką inżynierii bezprzewodowej, ze szczególnym naciskiem na projektowanie i realizację systemów bezprzewodowych, w tym zaawansowanych układów mikrofalowych. Zespół czynnie partycypuje w badawczych projektach międzynarodowych, gdzie opracowywane są innowacyjne rozwiązania z zakresu wysokich częstotliwości. W obecnie prowadzonych projektach zespół skupia się na rozwiązaniach dot. testowania bezpieczeństwa systemów komunikacji bezprzewodowej, jak i rozwijaniu mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo tych systemów.

W ramach grantu obliczeniowego zakłada się wykorzystanie zestawu narzędzi do symulacji zjawisk elektromagnetycznych w procesie projektowania i testowania systemów komunikacji bezprzewodowych o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Zagadnienie to obejmuje dwa główne kierunki badań:

1) Modelowanie i symulacje środowisk propagacyjnych na potrzeby testów V&V (Verification and Validation) w czasie rzeczywistym, bądź też bliskim do rzeczywistego na potrzeby jednoczesnej symulacji narzędzia PhyWise Tool (do kompleksowej symulacji komunikacji bezprzewodowej, rozwijanego w zespole) z innymi komponentami systemów autonomicznych

2) Szybką analizę i syntezę układów antenowych poprawiających parametry i bezpieczeństwo transmisji w systemach bezprzewodowych.

W jednym jak i drugim kierunku badań konieczne jest wykorzystanie komputerów dużej mocy w celu przyśpieszenia obliczeń złożonych problemów. Wykorzystanie superkomputerów zwiększy szybkość syntezy złożonych modeli kanałów komunikacyjnych, co pozwoli na wykorzystanie ich w dynamicznie zmiennych symulacjach komunikacji bezprzewodowej, wykonywanych w czasie rzeczywistym (np. symulacja komunikacji i formowania konstelacji nanosatelitów do testowania systemów komunikacyjnych i algorytmów bezpieczeństwa). Zrównoleglenie procesów optymalizacji projektowania anten pozwoli na przyśpieszenie rozwoju technik związanych ze sterowaniem wiązką.

Oprócz wykorzystania w projektach badawczo-rozwojowych, wyniki badań przeprowadzonych za pomocą środowiska Altair Hyperworks, będą wykorzystywane do tworzenia publikacji w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej oraz artykułów prezentowanych na konferencjach naukowych, a także wsparcia w procesie dydaktycznym (konsultacje projektów/dyplomów studenckich) zw. z powyższymi zagadnieniami.