Logowanie do System sprawozdań KDM

Dynamika oddziaływań międzycząsteczkowych w układach molekularnych o znaczeniu biologicznym - badania teoretyczne

Kierownik projektu: Piotr Durlak

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Chemii

Wrocław

Streszczenie projektu

Projekt koncentruje się na badaniach podstawowych prowadzonych za pomocą metod dynamiki molekularnej w ujęciu Cara-Parrinello (CPMD i PIMD) oraz statycznych metod chemii kwantowej w grupie związków o szerokim znaczeniu biologicznym. Prowadzone symulacje dostarczą informacji na temat dynamiki procesów w skali femtosekundowej i reakcji chemicznych tychże związków w grupie wybranych leków i substancji aktywnych. Dodatkowo prowadzone symulacje pozwolą prowadzić szeroką dyskusję w obszarze nanotoksyczności oraz transportu całych cząsteczek przez inne molekuły (tzw. konie trojańskie).