Logowanie do System sprawozdań KDM

Antena rekonfigurowana w technologii SIW dla zastosowań w Przemyśle 4.0

Kierownik projektu: Karol Trzciński

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem pracy jest opracowanie anteny w technologii falowodów zintegrowanych z podłożem SIW, której rekonfigurowalność oznacza elektronicznie przełączaną zmianę charakterystyki kierunkowej, w szczególności przełączanie wiązki kierunkowej w zakresie 360o. Antena przeznaczona będzie do lokalizacji źródeł zakłóceń i redukcji ich wpływu w sieciach sensorów stosowanych w rozwiązaniach dla Przemysłu 4.0. Proponowaną techniką jest dodanie do struktury anteny elektronicznie przełączanych elementów reaktancyjnych, zwanych elementami pasożytniczymi (parasitic), które modyfikują charakterystykę promieniowa. Takie rozwiązania mieszczą się szerokiej klasie anten o nazwie ESPAR.