Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie opływu skrzydła trzepoczącego owada na przykładzie motyla Attacus Atlas

Kierownik projektu: Zuzanna Kunicka-Kowalska

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa

Warszawa

Streszczenie projektu

Celem projektu jest wykonanie obliczeń FSI (Fluid Structure Interactions) ruchu skrzydła największej ćmy na świecie Attacus Atlas. Wynikiem obliczeń będą informacje dotyczące kształtowania się opływu oraz odkształcenia skrzydła zależne od przepływu i materiału skrzydła. Do tej pory wykonano obliczenia ruchu skrzydła sztywnego, jednak są one zbyt dużym uproszczeniem i nie pozwalają poznać dogłębnie mechanizmu naturalnego lotu trzepoczącego. W razie dalszych pytań chętnie odpowiem lub pokażę szczegółowo aspekty pracy.

Publikacje

  1. Zuzanna Kunicka-Kowalska, Modelowanie opływu skrzydła owada w locie trzepoczącym na przykładzie motyla Attacus atlas, praca doktorska, Politechnika Warszawska 1 , (2019) 1-120