Logowanie do System sprawozdań KDM

Optymalizacja mechanizmów komunikacji grupowej w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych procesów obliczeniowych dla środowiska komputerów dużej mocy

Kierownik projektu: Jerzy Proficz

Politechnika Gdańska, CI TASK

Gdańsk

Streszczenie projektu

Prace obejmują utworzenie i weryfikację eksperymentalną nowych rozwiązań komunikacji grupowej dla obliczeń wielkiej skali. Planowane jest projektowanie nowych i modyfikacja istniejących algorytmów wymiany danych między wieloma procesami w warunkach niezrównoważonych modeli czasowych (Imbalanced Process Arrival Patterns - PAP), które występują powszechnie w środowiskach komputerów dużej mocy. Optymalizacja będzie zorientowana zarówno na wydajność jak i zużycie energii elektrycznej, a zasoby obliczeniowe KDM będą wykorzystane jako platforma do testów utworzonego oprogramowania. Podczas prac planuje się wykorzystanie typowych bibliotek komunikacyjnych takich jak implementacje MPI (np. OpenMPI) czy obliczeniowych (np. OpenMP, POSIX Threads). Zaproponowane rozwiązania umożliwią lepsze wykorzystanie i obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury KDM dla typowych problemów obliczeniowych, np. uczenia maszynowego.

Publikacje

  1. Jerzy Proficz, Improving all-reduce collective operations for imbalanced process arrival patterns, The Journal of Supercomputing 74/7, (2018) 3071-3092