Logowanie do System sprawozdań KDM

Stalowy silos

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Tematem projektu magisterskiego jest silos stalowy o wymiarach 4x10 metrów. Pierwsza cześć pracy magisterskiej obejmuje zaprojektowanie silosu stalowego, który jest obciążony materiałem sypkim piaskiem, wiatrem oraz śniegiem. Do obliczeń sił wewnętrznych potrzebna jest siatka MES o wymiarze 10x10cm co umożliwia dokładniejsze odczyty w programie Abaqus. W drugiej części pracy magisterskiej nastąpi porównanie zachowania silosu pod danym obciążeniem przy użyciu blachy płaskiej oraz różnych typów blachy falistej. Otrzymane wartości będą również porównane z obliczeniami analitycznymi wykonanymi zgodnie z normami budowlanymi.