wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenie i adaptacja klasyfikatora obrazu

Kierownik projektu: Jakub Szulwic

Politechnika Gdańska

Wydział Budownictw Wodnego i Inżynierii środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Wykonanie klasyfikatora obrazu wiąże się z publikacją w czasopismie Sensors (MDPI) Special Issue "Sensors and Systems for Smart Agriculture".

W analizie wykorzystane zostaną zdjęcia cyfrowe obiektów podlegających możliwości automatycznej detekcji. Zbiór testowy dotyczy owoców.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93