Logowanie do System sprawozdań KDM

Szukanie nowych repelentów komarów

Kierownik projektu: Karolina Mikulska-Rumińska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Toruń

Streszczenie projektu

Komary to dla człowieka jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt. Roznoszą choroby, a przy tym są w stanie wykryć obecność człowieka już z odległości 50 metrów. Jednakże węch, którym się posługują by zlokalizować ofiarę można "zablokować" niektórymi związkami chemicznymi. W niniejszym projekcie wykorzystujemy wiedzę eksperymentalną dostarczoną przez naszych współpracowników w celu wytypowania i zweryfikowania nowych związków chemicznych, które będą wpływały na receptory węchu komara [1]. W ramach projektu przeprowadzone zostaną obliczenia klasycznej dynamiki molekularnej (MD) w programie NAMD i Gromacs uwzględniające receptor GPCR wraz z błoną oraz odpowiednio wytypowanymi repelentami. Symulacje MD białka z różnymi ligandami pozwolą zweryfikować model uzyskany drogą dokowania jak również określić miejsca ortosteryczne i allosteryczne.1. Abd-Ella, A.; Stankiewicz, M.; Mikulska, K.; Nowak, W.; Pennetier, C.; Goulu, M.; Fruchart-Gaillard, C.; Licznar, P.; Apaire-Marchais, V.; List, O., The Repellent DEET Potentiates Carbamate Effects via Insect Muscarinic Receptor Interactions: An Alternative Strategy to Control Insect Vector-Borne Diseases. PloS one 2015, 10, e0126406.
Publikacje

  1. B. Niklas, K. Mikulska-Ruminska, B. Lapied, W. Nowak, Neurotoxic agonists and antagonists docking to M1 GPCR, EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS tom 48, (2019) S195-S195