wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Optymalizacja elementów układu zawieszenia samochodu Formuły Student

Kierownik projektu: Marcin Tkaczyk

Politechnika Wrocławska

Wydział Mechaniczny

Wrocław

Streszczenie projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie optymalizacji topologicznych elementów układu zawieszenie samochodu klasy Formuła Student, a następnie przeprowadzenie analiz wytrzymałościowych tych elementów. Optymalizacja topologiczna wykorzystuje silnik Optistruct do znalezienia minimum funkcji zależnej od kryteriów optymalizacji. Ma to za zadanie zachować możliwie najniższą masę samochodu bez negatywnego wpływu na parametry samochodu przez zwiększanie podatności tych elementów. W procesie projektowania samochodu wyścigowego dąży się do znalezienia równowagi pomiędzy niską masą samochodu, a jego niezawodnością i wytrzymałością.

Obliczenia będą przeprowadzane w środowisku HyperWorks na silniku Optistruct.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93