Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie właściwości elektrycznych i optycznych w domieszkowanym diamencie

Kierownik projektu: Bartłomiej Dec

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

W projekcie będą badane zmiany własciwości elektrycznych i optycznych w zależności od domieszkowania danym typem pierwiastka. Badanie będzie przeprowadzone na materiałach:

a) diament

b) grafen (i jego odmiany)

Powyższe materiały zostaną domieszkowane pierwiastkami takimi jak azot, fosfor, bor w celu uzyskania półprzewodzących materiałów które można z powodzeniem wykorzystywać do tworzenia sensorów elektrochemicznych, diod półprzewodnikowych czy nawet tranzystorów. Badania będą wykorzystywały teorię funkcjonału gęstości która jest bardzo wymagająca pod względem ilości potrzebnych zasobów komputerowych.

Dzięki badaniom możliwe będzie określenie kwalifikowalności danej domieszki dla poszczególnych zastosowań w elektronice. Takie badania posłużą za wczesny etap określający możliwości elektryczne i optyczne w nowych materiałach półprzewodnikowych opartych o diament czy grafen.