wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Wpływ wirtualizacji na czas wykonywania się obliczeń w środowisku HPC

Kierownik projektu: Piotr Sumionka

Politechnika Gdańska, CI TASK

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem mojej pracy jest zbadanie wpływu wirtualizacji na czas wykonywania się obliczeń w środowisku HPC. Zakres pracy obejmuje zainstalowanie oprogramowania Singularity na superkomputerze Tryton, przygotowanie maszyny wirtualnej, danych testowych, skryptów optymalizujących procesy konfiguracji środowisk wirtualnych oraz składowania wyników w jednym miejscu. Wykonany test porównuje wydajność obliczeń środowiska natywnego do środowisk wirtualnych różnych dystrybucji. Oprogramowanie, które będzie wykorzystane to ANSYS, MATLAB oraz wbudowany w pakiet Intel MKL (Math Kernel Library) benchmark HPL (High Performance Linpack).

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93