Logowanie do System sprawozdań KDM

Uogólnione filtry Saviztky'ego-Golaya do identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych

Kierownik projektu: Marcin Ciołek

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach projektu zamierzamy opracować nową klasę metod identyfikacji i wygładzania procesów niestacjonarnych. Proponowane metody oparte będą na połączeniu metody funkcji bazowych z techniką lokalnej identyfikacji procesów niestacjonarnych. Nowe metody będą charakteryzowały się adaptacyjnym doborem parametrów projektowych w każdej chwili czasu dyskretnego oraz przystępną złożonością obliczeniową.

W czerwcu tego roku wystąpiliśmy do Narodowego Centrum Nauki o grant badawczy zatytułowany "Generalized Savitzky-Golay filters for identification and smoothing of nonstationary processes". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z początkiem 2019 roku. Niezależnie od tego jak potoczą się losy naszego wniosku, jesteśmy gotowi do publikacji wyników nowego projektu. W nowym projekcie wezmą udział: prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki, dr hab. inż. Michał Meller, dr inż. Marcin Ciołek oraz inż. Artur Gańcza. Pan Artur Gańcza realizuje obecnie projekt pracy magisterskiej zatytułowany "Zastosowanie metody funkcji bazowych do identyfikacji procesów niestacjonarnych" pod opieką prof. Niedźwieckiego oraz moją. Projekt ten jest ściśle związany z tematyką nowego grantu badawczego.

Publikacje

  1. M. Niedźwiecki, M. Ciołek and A. Gańcza, Local basis function estimators for identification of nonstationary systems , IEEE Conference on Decision and Control 1, (2019) 1-7
  2. M. Niedźwiecki, M. Ciołek and A. Gańcza, Fast Basis Function Estimators for Identification of Nonstationary Stochastic Processes, European Signal Processing Conference 1, (2019) 1-5
  3. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, Fully Adaptive Savitzky-Golay Type Smoothers, European Signal Processing Conference 1, (2019) 1-5
  4. M. Niedźwiecki, M. Ciołek, Generalized Savitzky-Golay filters for identification of nonstationary systems, AUTOMATICA 1, (2019) 1-8
  5. Artur Gańcza, Zastosowanie metody funkcji bazowych do identyfikacji procesów niestacjonarnych, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Gdańska 1, (2019) 1-64