Logowanie do System sprawozdań KDM

Opracowanie siatek obliczeniowych MES łopatek wirnikowych turbin parowych

Kierownik projektu: Romuald Rządkowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Problemem, który nadal jest aktualny w palisadach łopatkowych maszyn przepływowych jest występowanie niestacjonarnych zjawisk aerosprężystych, takich jak drgania wymuszone i samowzbudne.

Niezawodność oraz sprawność działania układów łopatkowych są w znacznym stopniu uzależnione od występujących jednocześnie zjawisk przepływowych i mechanicznych w stopniach maszyn przepływowych.

Zjawiska te są jednym z przedmiotów badań prowadzonych przez Zakład Aerosprężystości Instytutu Maszyn Przepływowych. Ze względu na wykorzystanie w tym celu metody elementów skończonych konieczne jest zastosowanie modelu numerycznego, stanowiącego siatkę obliczeniową poszczególnych podzespołów maszyny przepływowej.

Projekt dotyczy budowy siatek MES łopatek wirnikowych i kierowniczych turbin parowych.

Publikacje

  1. A. Koprowski, Obliczenia numeryczne wytrzymałościowe oraz modalne tarczy wirnika turbiny, Instytut Maszyn Przepływowych Ośrodek Mechaniki Maszyn Zakład Aerosprężystości 1138/2019, (2019) 1-8