Logowanie do System sprawozdań KDM

Obliczenia dynamiki sieci hybrydowych kryształów porowatych oraz jej wpływ na transformacje strukturalne oraz adsorpcję

Kierownik projektu: Filip Formalik

Politechnika Wrocławska

Wydział Chemiczny

Wrocław

Streszczenie projektu

Problemem badawczym podejmowanym w pracy doktorskiej opis i zrozumienie mechanizmu zjawisk odkształcania występujących w MOFach w oparciu o podstawowe prawa fizyki i chemii. Celem badawczym jest zweryfikowanie stawianych hipotez dotyczących wpływu drgań (fononów) o niskich częstotliwościach na potencjalne transformacje strukturalne w odkształcalnych materiałach porowatych oraz związku tych odkształceń (zdefiniowanych przez fonony o niskich częstotliwościach) z odkształceniami występującymi w tych materiałach na skutek adsorpcji. Zadania obliczeniowe w projekcie:

1. Analiza porównawcza funkcjonałów gęstości w ramach metody DFT,

2. Testy zbieżności, optymalizacja geometrii oraz wyznaczenie drań w materiałach typu MOF, z użyciem metody DFT,

3. Obliczenia izoterm adsorpcji w strukturach uzyskanych w pkt. 2. z użyciem metody Monte Carlo.