Logowanie do System sprawozdań KDM

Badania i analiza źródeł hałasu wybranych turbin wiatrowych dla obszaru zurbanizowanego

Kierownik projektu: Krzysztof Hinc

Centrum Badawcze PAN

Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO)

Jabłonna

Streszczenie projektu

Prace badawcze podjęte w pracy doktorskiej będą miały charakter eksperymentalno-numeryczny, z przewagą prac eksperymentalnych. Symulacje numeryczne będą uzupełnieniem badań eksperymentalnych i będą dotyczyć bardziej szczegółowej analizy zjawisk fizycznych będących źródłem hałasu dla wybranej turbiny wiatrowej. Badania eksperymentalne będą obejmowały pomiary porównawcze dotyczące generowania średniego natężenia hałasu w okresie całego roku przez turbiny znajdujące się na terenie CB Jabłonna oraz w laboratorium wiatrakowym IMP PAN w Gdańsku. Po analizie danych pomiarowych zostanie wybrany jeden model turbiny do bardziej szczegółowych badań polegający na określeniu miejsca detekcji i charakteru generowanego sygnały dźwiękowego. W tym punkcie uzupełnieniem badań, będzie szczegółowa analiza źródeł generacji hałasu przez turbinę wiatrową za pomocą narzędzi numerycznych. Na koniec pracy badawczej zostanie zaproponowane, dla dedykowanej turbiny, rozwiązanie mające na celu redukcję emisji hałasu, co może być przedmiotem wdrożenia.Proponowane badania zawierają część numeryczna Computational Fluid Dynanics (CFD). Specyficzne oprogramowanie będzie służyło do przygotowania modeli numerycznych, przeprowadzenie symulacji i analizę wyników. Modele wykorzystywane w tej metodzie rozwiazywania muszą być bardzo dokładne aby zidentyfikować wszystkie zjawiska fizyczne, co prowadzi do bardzo dużych rozmiarów plików wsadowych do solverow i bardzo długich czasów symulacji. Obliczenia CFD ze względu na swoja specyfikę są prowadzone najczęściej jako MPP. Możliwe będzie też w części symulacji wykorzystanie mocy obliczeniowej akcelerator GPU NVidia Tesla, aby dodatkowo przyspieszyć czas potrzebny do zakończenia symulacji.