Logowanie do System sprawozdań KDM

Zintegrowany Serwis informacyjno-predykcyjny WaterPUCK

Kierownik projektu: Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Streszczenie projektu

Przedmiotem projektu jest budowa Zintegrowanego Serwisu informacyjno-predykcyjnego dla Gminy Puck poprzez opracowanie systemu komputerowego udostępniającego usługę "WaterPUCK", która w sposób czytelny i praktyczny oceni wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe i gruntowe na obszarze Gminy Puck, a w konsekwencji na jakość wód Zatoki Puckiej.Budowa serwisu oparta będzie o badania in situ, dane środowiskowe (chemiczne, fizykochemiczne i hydrologiczne) oraz modelowanie numeryczne. Serwis WaterPUCK to zintegrowany system składający się z połączonych ze sobą komputerowych modeli, działający w sposób ciągły poprzez zasilanie go danymi meteorologicznymi składał się będzie z 4 głównych modułów - modeli systemu: i) kompleksowego modelu spływu wód powierzchniowych - opartego na kodzie SWAT, ii) numerycznego modelu przepływu wód podziemnych opartego na kodzie Modflow, iii) trójwymiarowego numerycznego modelu ekosystemu Zatoki Puckiej opartego na kodzie POP oraz dodatkowo z kalkulatora gospodarstw rolnych w Gminie Puck jako interaktywna aplikacja. Dane wielkości ładunków biogenów i pestycydów z modeli spływu wód powierzchniowych i podziemnych będą automatycznie, poprzez moduł - interface sea water-sedyment, przeliczane i przekazywane do modelu ekosystemu Zatoki Puckiej jako dane wejściowe - brzegowe na granicy ląd-woda.Interaktywna aplikacja CalcGosPuck będzie określała wskaźniki presji wywieranej na środowisko - a w szczególności na wody powierzchniowe i gruntowe, przez gospodarstwa rolne położone w gminie Puck, w zakresie dotyczącym rozpraszanych z nich (traconych w procesie produkcji rolnej) ładunków azotu, fosforu i pestycydów.

Model spływu wód powierzchniowych jako model typu opad-odpływ będzie uwzględniał rozprzestrzenianie zanieczyszczeń wynikających z użytkowania terenu i praktyk rolniczych wraz ze spływającymi wodami w postaci związków biogennych i pestycydów do Zatoki Puckiej.


Publikacje

  1. A. Nowicki, M. Janecki, L. Dzierzbicka-Głowacka, Operational system for automatic coastal upwelling detection in the Baltic Sea based on the 3D CEMBS model, Journal of Operational Oceanography -, (2019) -
  2. M. Janecki, A. Nowicki, A. Kańska, M. Golenko, L. Dzierzbicka-Głowacka, Numerical simulations of sea-ice conditions in the Baltic Sea for 2010-2016 winters using the 3D CEMBS model, Polish Maritime Research 25(3), (2018) 35-43
  3. D. Dybowski, J. Jakacki, M. Janecki, A. Nowicki, D. Rak, L. Dzierzbicka-Glowacka, High-Resolution Ecosystem Model of the Puck Bay (Southern Baltic Sea) - Hydrodynamic Component Evaluation, Water 11, (2019) 2057
  4. L. Dzierzbicka-Głowacka, S. Pietrzak, D. Dybowski, M. Białoskórski, T. Marcinkowski, L. Rossa, M. Urbaniak, Z. Majewska, D. Juszkowska, P. Nawalany, B. Kamińska, B. Selke, P. Korthals, T. Puszkarczuk, Impact of agricultural farms on the environment of the Puck Commune: Integrated agriculture calculator CalcGosPuck, PeerJ 7:e6478, (2019) 1-24
  5. L. Dzierzbicka-Głowacka, M. Janecki, D. Dybowski, B. Szymczycha, H. Obarska-Pempkowiak, E. Wojciechowska, P. Zima, S. Pietrzak, G. Pazikowska-Sapota, B. Jaworska- Szulc, A. Nowicki, Ż. Kłostowska, A. Szymkiewicz, K. Galer-Tatarowicz, M. Wichorowski, M. Białoskórski, T. Puszkarczuk, A new approach for investigating the impact of pesticides and nutrient flux from agricultural holdings and land-use structures on the coastal waters of the Baltic Sea, Polish Journal of Environmental Studies 28(4), (2019) 1-9