Logowanie do System sprawozdań KDM

Oddziaływanie aktywnych generatorów wirów "synthetic jet" typu kaskada na obszar oderwania

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

W projekcie realizowane są zadania badawcze zmierzające do opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie metod i systemów do aktywnego sterowania przepływem między innymi w celu zmniejszenia zużycia paliwa śmigłowców i zwiększenia sprawności turbin wiatrowych. W projekcie można wyróżnić dwie główne części. Część pierwsza skupia się na analizowaniu wpływu generatorów wirów na redukcję zjawiska oderwania warstwy przyściennej w oparciu o numeryczną mechanikę płynów. Analizowane jest zjawisko powstawania struktur wirowych generowanych przez aktuator wykorzystując metodę Moving-Deforming-Mesh. Badany jest również wpływ interakcji generowanych struktur wirowych z przepływem głównym pod kątem polepszenia warunków przepływowych poprzez zmniejszenie obszaru występowania separacji przepływu. W części drugiej projekt skupia się na walidacji używanych modeli numerycznych metodami eksperymentalnymi w tunelu aerodynamicznym używając zestawu dynamicznych generatorów wirów. W tym celu wykorzystane zostaną liczne metody pomiarowe, m. in. anemometria obrazowa (Particle Image Velocimetry) do pomiarów pól prędkości w przepływie, anemometria laserowa (Laser Doppler Anemometry) umożliwiająca pomiar prędkości miejscowych w płynie jak i określenie intensywności turbulencji przepływu oraz pomiary rozkładów ciśnień.

Publikacje

  1. M. Kurowski, R. Szwaba, Numerical and experimental investigations of a synthetic jet actuator for active flow control., XXIII Fluid Mechanics Conference 2018 -, (2018) -