Logowanie do System sprawozdań KDM

Wpływ korozji na pracę rury stalowej

Kierownik projektu: Dominika Sicińska

Politechnika Gdańska

Wydział Budownictw Wodnego i Inżynierii środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu ocenę wpływu korozji na element rurowy stalowy. W ramach pracy poruszone zostaną tematy:

- Porównanie dwóch sposobów modelowania obciążenia korozją.

- Ocenę nośności elementu przed i po powstaniu ubytków korozyjnych.

- Ocenę nośności elementu obciążonego korozją i ciśnieniem wywołanym zmianami temperatury powietrza wewnątrz elementu.