Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji

Kierownik projektu: Paweł Malinowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Zaplanowane badania mają na celu stworzenie metodologii optymalnego rozmieszczenia czujników. Zadaniem opracowanej sieci czujników będzie monitorowanie stanu technicznego konstrukcji wykorzystując zjawisko propagacji fal sprężystych. Zakres prac ma za zadanie uzupełnić braki w aktualnym stanie wiedzy, które stwierdzono po dokonaniu przeglądu literatury. Badania pozwolą dogłębnie zrozumieć oddziaływania fal sprężystych z materiałem anizotropowy i nieciągłościami w strukturze badanych obiektów, i wpływem tych oddziaływań na zadanie optymalizacji rozmieszczenia czujników. Prace nie skupiają się na konkretnym zastosowaniu pozwalając na zbadanie szerokiego zakresu parametrów. Dodatkowo, rozważane będzie podwójne zastosowanie rozmieszczanych czujników piezoelektrycznych. Posłużą one do wzbudzania fal sprężystych oraz do pomiarów impedancji elektromechanicznej (z ang. EMI ? electromechanical impedance).

Badania skupiają się na kilku brakach w obecnych sposobach optymalizacji rozmieszczenia czujników dla obiektów wykonanych z materiałów kompozytowych. Optymalizacja pozwoli na poprawę jakości zbieranych informacji redukując koszty sieci czujników.

Badania uwzględniają rozważania numeryczne i eksperymentalne, co zapewni zmniejszenie różnic między teorią a eksperymentalnie obserwowanymi zjawiskami.


Publikacje

  1. S. K. Singh, P. Malinowski, Quantification of Damage Sensitivity by Electromechanical Impedance Signatures, 7th Asia-Pacific Workshop on Structural Health Monitoring -, (2018) 11
  2. K. Balasubramaniam, S. K. Singh, R. Soman, P. Malinowski, A Study of Electromechanical Impedance and Guided Wave Techniques for the Sensitivity of Sensors Network in Damage Detection, 7th Asia-Pacific Workshop on Structural Health Monitoring -, (2018) 8
  3. R. N. Soman, P. Malinowski, P.Kudela, W. Ostachowicz, Analitical, numerical and experimental formulation of the sensor placement optimization problem for guided waves, 9th European Workshop on Structural Health Monitoring -, (2018) 10
  4. R. Soman, T. Wandowski, P. Malinowski, W. Ostachowicz, Preliminary studies for the optimization of sensor placement for electro-mechanical impedance based damage detection, Proceedings of SPIE/SPIE Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and Health Monitoring, 2018, Denver, Colorado, United States 10600, (2018) 8