Logowanie do System sprawozdań KDM

Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych

Kierownik projektu: Jarosław Tokarczyk

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Streszczenie projektu

Cel i zakres projektu: Zwiększenie prędkości jazdy ludzi górniczymi kolejkami podwieszonymi, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego poziomu bezpieczeństwa w podziemnym, pomocniczym transporcie górniczym. W ramach projektu opracowane zostaną: innowacyjny system transportu bazujący na kolejkach podwieszonych z napędem własnym; utworzenie energooszczędnego systemu wentylacji; utworzenie systemu automatycznej identyfikacji ludzi na przenośnikach oraz opracowanie systemu eksperckiego w zakresie lokalizacji ludzi i sprzętu w podziemnych wyrobiskach.Projekt podzielono na następujące pakiety robocze:

WP 1. Identyfikacja zagrożeń w podziemnych, górniczych drogach transportowych.

WP 2. Opracowanie systemów transportowych zaadoptowanych do wyższych prędkości.

WP 3. Opracowanie innowacyjnych systemów poprawiających bezpieczeństwo.

WP 4. Opracowanie systemów wentylacji o obniżonym zapotrzebowaniu na energię.

WP 5. Testy laboratoryjne i próby polowe opracowanych rozwiązań.

WP 6. Opracowanie wytycznych, reguł i wymagań dla nowoczesnych systemów transportu pomocniczego.

Publikacje

  1. Mariusz Woszczyński, Jarosław Tokarczyk, Krzysztof Mazurek, Andrzej Pytlik, Monitorowanie obciążeń w obudowie łukowej , 19-ta Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność KOMTECH 2018 -, (2018) -
  2. Kamil Szewerda, Jarosław Tokarczyk, Andrzej Pytlik, Weryfikacja modelu obliczeniowego wózka awaryjnego hamowania kolejek podwieszonych w oparciu o badania stanowiskowe, 19-ta Konferencja Naukowo-Techniczna Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa Bezpieczeństwo ? Efektywność ? Niezawodność KOMTECH 2018 / ITG KOMAG -, (2018) -
  3. Kamil Szewerda, Jarosław Tokarczyk, Andrzej Pytlik, Suspended monorail emergency braking trolley computational model verification based on bench tests., Konferencja Naukowa Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2018 / Politechnika Śląska -, (2018) -
  4. K. Szewerda, J. Tokarczyk, A. Pytlik, Suspended monorail emergency braking trolley computational model verification based on bench tests, Annual Conference on Mining of Sustainable Development / Book Series: IOP Conference Series-Earth and Environmental Science Vol. 261, (2019) 10
  5. A. Drwięga, M. Szelka, A. Turewicz, Improvement of auxiliary ventilation efficiency in underground workings, Annual Conference on Mining of Sustainable Development / Book Series: IOP Conference Series-Earth and Environmental Science Vol. 216, (2019) 10
  6. M. Woszczyński, J. Tokarczyk, K. Mazurek, A. Pytlik, Monitoring of loads in arch support with wire strain gauge, Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering 1(537)/1, (2019) 48-69
  7. K. Szewerda, Supporting development of suspended underground monorails using virtual prototyping techniques, IMTech 2019, Innovative Mining Technologies, Scientific and Technical Conference / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019 Vol. 545, (2019) 11