wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych

Kierownik projektu: Jarosław Tokarczyk

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Streszczenie projektu

Cel i zakres projektu: Zwiększenie prędkości jazdy ludzi górniczymi kolejkami podwieszonymi, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnego poziomu bezpieczeństwa w podziemnym, pomocniczym transporcie górniczym. W ramach projektu opracowane zostaną: innowacyjny system transportu bazujący na kolejkach podwieszonych z napędem własnym; utworzenie energooszczędnego systemu wentylacji; utworzenie systemu automatycznej identyfikacji ludzi na przenośnikach oraz opracowanie systemu eksperckiego w zakresie lokalizacji ludzi i sprzętu w podziemnych wyrobiskach.Projekt podzielono na następujące pakiety robocze:

WP 1. Identyfikacja zagrożeń w podziemnych, górniczych drogach transportowych.

WP 2. Opracowanie systemów transportowych zaadoptowanych do wyższych prędkości.

WP 3. Opracowanie innowacyjnych systemów poprawiających bezpieczeństwo.

WP 4. Opracowanie systemów wentylacji o obniżonym zapotrzebowaniu na energię.

WP 5. Testy laboratoryjne i próby polowe opracowanych rozwiązań.

WP 6. Opracowanie wytycznych, reguł i wymagań dla nowoczesnych systemów transportu pomocniczego.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93