Logowanie do System sprawozdań KDM

Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych

Kierownik projektu: Rafał Ślusarz

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Streszczenie projektu

W ramach projektu prowadzone są badania w jaki sposób układy o znanej lub spodziewanej aktywności biologicznej zmieniają naturę wzajemnego oddziaływania, jak podstawienia jednostkami cukrowymi zmieniają dynamikę układów, skupiska ich preferowanych rodzin oraz ogólne powinowactwo do otoczenia. Badane są zarówno układy działające z użyciem mechanizmów receptorowych, jak i ogólnego wiązania na powierzchniach lub w centrach aktywnych biomolekuł.

Głównymi technikami badawczymi są dynamika molekularna, analiza konformacyjna i skupień, statystyka zależności energii od konformacji i oddziaływań.

Strona projektu: http://rslusarz.strony.ug.edu.pl/TASK/

Publikacje

  1. J. Samaszko-Fiertek, B. Dmochowska, R. Ślusarz, J. Madaj, The oxolane ring opening of some muramic acid derivatives under acidic conditions, Letters in Organic Chemistry 15, iss. 8, (2018) 693-697
  2. B. Dmochowska, L. Pellowska-Januszek, J. Samaszko-Fiertek, R. Ślusarz, R. Wakieć, J. Madaj, Efficient synthesis and antifungal investigation of nucleosides' quaternaryammonium salt derivatives, Turkish Journal of Chemistry 43, (2019) 157-171