wersja kontrastowa


Logowanie do System sprawozdań KDM

Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego wybuchem pyłów materiału sypkiego

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Projekt ma za cel analizę konstrukcji metalowych cylindrycznych silosów (na podstawie obliczeń numerycznych) obciążonych wybuchem pyłów ośrodka sypkiego służącą weryfikacji założeń normowych oraz zdobycie wiedzy na temat zachowania podczas wybuchu silosu wypełnionego materiałem sypkim. Zostaną wykonane statyczne i dynamiczne przestrzenne obliczenia numeryczne MES silosów cylindrycznych. W obliczeniach uwzględnione zostaną imperfekcje geometryczne i obciążeniowe. Wykonane zostaną analizy liniowe i nieliniowe dla stateczności silosów obciążonych normowo (obciążeniami stałymi oraz zmiennymi) oraz materiałem sypkim.

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk   |   tel. 58-347-24-11
email: office@task.gda.pl   |   NIP: 584-020-35-93