Logowanie do System sprawozdań KDM

Analizy numeryczne silosu stalowego obciążonego podciśnieniem

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest analiza, na podstawie numerycznych obliczeń, konstrukcji metalowych silosów cylindrycznych obciążonych podciśnieniem. Analiza ma na celu weryfikację założeń normowych oraz określenie wpływu stopnia wypełnienia silosu materiałem sypkim na zachowanie konstrukcji obciążonej podciśnieniem. W ramach projektu wykonane zostaną statyczne i dynamiczne przestrzenne obliczenia MES silosu. Wykonane zostaną analizy liniowe oraz nieliniowe dla stateczności silosu obciążonego normowo obciążeniami stałymi oraz zmiennymi, a także materiałem sypkim.