Logowanie do System sprawozdań KDM

Modelowanie konstrukcji żelbetowych w MES

Kierownik projektu: Małgorzata Lachowicz

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Analiza numeryczna krótkich wsporników słupa. Przebadano elementy różniące się smukłością ścinania oraz rodzajem zbrojenia. Na podstawie posiadanych wyników badań eksperymentalnych możliwa będzie również weryfikacja przyjętych wcześniej modeli obliczeń "tradycyjnych".